“กฤษฏา”ร่วมประชุมFAOยกศาสตร์พระราชาสู่เวทีสหประชาชาติ

“กฤษฏา”ร่วมประชุมFAOยกศาสตร์พระราชาสู่เวทีสหประชาชาติ เผยรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่ทรงสานต่องานโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและเกษตรกร เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่าง 9-13 เม.ย.

โดยมีนายโฮเซ กราเซียโน ดา ซิลวา ประธานาธิบดีฟิจิ และผู้อำนวยการใหญ่ของ FAO ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด นายโฮเซ กราเชียโน ดา ซิลวา ได้กล่าวยกย่องถึงบทบาทของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯในฐานะทูตพิเศษประจำ FAO ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการขาดอาหารและโภชนาการ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอื่นๆ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้ และพัฒนาโภชนาการของเด็ก ทั้งนี้ FAO มีการแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรด้วย

นายกฤษฎา กล่าวถ้อยแถลง เรื่อง การแก้ไขปัญหาการแคลนอาหาร และการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรของไทย ว่ารัฐบาลไทยได้น้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายและการแก้ไขปัญหาด้านเกษตร ความมั่นคงอาหาร และความยากจน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่ทรงสานต่องานโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและเกษตรกร พร้อมนี้ ขอบคุณ FAO ที่กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ดำรงตำแหน่งทูตพิเศษประจำ FAO ด้านการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ซึ่งพระองค์ทรงงานในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และทรงขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews