รัฐลุยเดินหน้านโยบายประชารัฐสร้างสังคมเข้มแข็ง

“สุวพันธ์”แนะเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนผสมผสานกับโครงการไทยนิยม ช่วยสร้างสังคมไทย ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายสุวพันธุ์ได้รับฟังการนำเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐตัวอย่างของ 8 จังหวัด การนำเสนอความต้องการสนับสนุนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานในพื้นที่ นายสุวพันธ์ยังได้ได้มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันตกโดยเน้นย้ำให้การดำเนินการควรผสมผสานกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งตามแนวคิดไทยนิยม คือความนิยมความดีของคนไทย เป็นความดีงามของสังคมไทย อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นนายสุวพันธุ์ฯ ยังได้แสดงความชื่นชมการดำเนินงานของทุกกองทุนที่สามารถขับเคลื่อนตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาลได้อย่างเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปในหมู่บ้านนำดอกผลมาพัฒนากองทุนหมู่บ้านต่อไปได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews