เปิดตัว สนง.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

พาณิชย์เปิดสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพียงยื่นคำขอในไทยผ่านระบบออนไลน์ และเลือกขอรับความคุ้มครองไปประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดได้กว่า 116 ประเทศทั่วโลก

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยระบุว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปประเทศ ทั้งด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้มีความสามารถแข่งขันอย่างเหมาะสม ซึ่งปรากฏผลสำเร็จจากการที่ธนาคารโลกประกาศรายงานความยากง่ายในการทำธุรกิจปี 2561 โดยไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่พัฒนามากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองเพียงประเทศบรูไน อีกทั้งรัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเป็นอีกแรงผลักดันที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันให้ไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และได้จัดตั้งสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นหน่วยงานช่วยอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและเป็นการเพิ่มช่องทางการคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ให้ถูกละเมิดในต่างประเทศ โดยสามารถเลือกขอรับความคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกได้หลายประเทศทั่วโลกคราวเดียวกัน ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและเวลาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมการเข้าเป็นเป็นภาคีพิธีสารมาดริดมากกว่า 10 ปี โดยศึกษาถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเล็งเห็นว่าการเข้าเป็นภาคีดังกล่าวจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าหารือกับกลุ่มประเทศอาเซียนและมีมติเป็นเอกฉันท์บรรจุการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเป็นวาระแล้ว จึงจัดทำแผน IP Action Plan ระหว่าง ปี 2011-2015 (พ.ศ. 2554-2558) และกำหนดให้การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดอยู่ในแผนการดำเนินงาน AEC ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อยืนยันว่าอาเซียนให้ความสำคัญต่อการเข้าเป็นภาคีดังกล่าว ซึ่งการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ทบทวนสถานะของไทยนอกรอบและประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ มาตรา 301 พิเศษ จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ ( PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง ( WL) ซึ่งการปรับสถานะดังกล่าวส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของไทย

อย่างไรก็ตาม การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบออนไลน์ทั้งระบบ โดยตั้งแต่วันที่ไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นคำขอขาเข้าและขาออกรวมกันประมาณ 200 คำขอ ในจำนวนนี้จะเป็นคำขอต่างชาติขอแล้วเกินกว่าครึ่ง จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเร่งยื่นคำขอด่วน เพียงเสียค่าใช้จ่ายรวมกว่า 14,000 บาทต่อ 1 คำขอ ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมยื่นคำขอระหว่างประเทศ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตนเอง เพื่อขอรับรหัสสำหรับการยื่นคำขอรับบริการต่าง ๆ ของกรมฯ ทางเว็บไซต์ portal.ipthailand.go.th โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่สำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4619 และ 02-547-6046 หรือสายด่วน 1368 ได้.